Ekoturism

greenowl_slide_11

För Green Owl Travel är ekoturism ett sätt att lära barnen att naturen och djuren är värda att bevara, att naturen är värd att vistas i.

Green Owl Travel strävar efter att arbeta i ekoturismens anda för ett hållbart resande och är stolt medlem i Ekoturismföreningen samt Naturskyddsföreningen som arbetar för ett grönare Sverige. Vår ägare, Lotta Backlund, är utbildad ambassadör via nätverket Schyst Resande som arbetar för att lyfta frågor om just hållbar turism.

Världsnaturfonden WWF beskriver ekoturism enligt följande:

Ekoturism är ansvarsfullt resande som hjälper till att skydda naturmiljöer och stödjer lokalbefolkningens välbefinnande.

Alla former av resande påverkar givetvis omgivningen och kommer alltid att göra det, oavsett hur miljöriktiga vi är. Därför är det viktigt att bygga turismen på ett sätt som gynnar en hållbar utveckling och gagnar lokalbefolkningen. Det är tack vare ekoturismen som till exempel bergsgorillorna i Afrika värdesätts och blir fler. Först när lokalbefolkningen lär sig att utrotningshotade arter är värda mer levande i frihet än döda som troféer har ekoturismen lyckats fullt ut.

Tack vare ekoturismen sprids kunskap om forna tiders sätt att verka och leva. Vår vandring till den levande fäboden i Rättviks skogar är ett exempel. Syftet med vandringen till och besöket i fäboden är att väcka nyfikenhet och upptäckarlust, samt att ge nya generationer kunskap om historien och forna sätt att leva och verka. Dåtiden binds ihop med nutiden för att skapa framtiden. Härligt tycker vi!

Ekoturism är:
• Ett sätt att skapa arbete och försörjning i glesbygden, i symbios med naturen
• Ett stimulerande sätt att resa och förhålla sig till omgivningen. För besökaren liksom för lokalbefolkningen, men även för arrangören.
• En av de snabbast växande branscherna inom internationell turism
• Ett effektivt sätt att stärka natur- och kulturskydd, som ger mindre miljöskador än övrig turism
• Ett sätt att profilera och gynna den lokala besöksnäringen
• Ett effektivt sätt att ge naturen och djuren ett ekonomiskt värde, som stimulerar lokalbefolkningen att värdesätta och bevara sin närmiljö
• Ett lyckosamt koncept som gett påtagliga resultat för hållbar utveckling, i Sverige liksom på hundratals andra platser jorden runt
• En form av resande som bidrar med inspiration till hela resebranschen
• Ett framgångsrikt sätt att resa som bidragit till ett ökat skydd av unika natur- och kulturvärden världen över

Vidare handlar ekoturism om:
• att resandet aktivt ska värna om kulturvärden och bidra till naturskydd
• att resandet ska ge ekonomisk ersättning till lokalbefolkningen
• att resandet inte ska förstöra och slita ner det man kommit för att uppleva utan istället stärka det
• att resandet ska bidra till respekt för djur, natur och andra kulturer
• att resandet ska främja upptäckarglädje och nyfikenhet
• att resandet ska vara kravlöst och kul