Hållbart resande

Sommarhumla

För oss är hållbart resande A och O. Vi arbetar utifrån ekoturismens värdegrund, både på våra utlandsresor och våra turer i Dalarna. Vi tänker att livet är till för att upplevas, men att det inte behöver ske på bekostnad av viktiga naturvärden, känsligt djurliv, människor eller kultur. Vi tänker också att resandet måste utgå från samhällets bästa, det vill säga aldrig ske på bekostnad av lokalbefolkningens egna behov och önskningar. För oss är det viktigt att respektera de platser vi besöker och verkligen sätta lokalbefolkningen i första rummet. Vi vill att våra kunder ska kunna känna att de upplevt något under våra resor och turer och vi hoppas och tror att ni delar vår omtanke om jorden.

Vår ägare Lotta Backlund är stolt ambassadör och instruktör för nätverket Schyst Resande som arbetar för att lyfta frågor om hållbar turism utifrån samtliga hållbarhetsaspekter och hon är ofta ute och föreläser om detta bland annat på skolor. Läs gärna mer om Schyst Resande här.