Socialt engagemang

Green Owl Travel stödjer aktiviteter som främjar utvecklandet av samhällen och lokalbefolkning på de resmål vi verkar på. Därför arbetar vi alltid med entreprenörer som främjar ett socialt ansvarstagande och den lokala miljön. Green Owl Travel´s strävan är att alltid handla etiskt korrekt, finna bästa miljöanpassade alternativ så att bästa möjliga hållbara lösning kan nås. Det handlar i förlängningen om balans mellan den miljömässiga, den sociala och den ekonomiska dimensionen av hållbart resande.

Visst är Green Owl Travel ett företag som liksom andra företag behöver bidra till sin egen försörjning, men vår önskan och ambition är att vara så mycket mer än så. Vi arbetar till exempel utifrån ekoturismens tankar om ett hållbart resande och har synsättet att det är viktigt att företag precis som privatpersoner verkar som goda samhällsmedborgare.