Viktigt att veta

Här har vi samlat information som kan vara viktig att ta del av inför bokning och resor med Green Owl Travel. Välkommen att kontakta oss på 073-616 11 10 eller info@greenowltravel.com om det är något du undrar över.

Ansvarsbegränsning
Green Owl Travel tar inte på sig något ansvar för eventuella extra kostnader som uppkommit vid personskador, förlust eller skada av tillhörigheter. Vid eventuell sjukdom eller olycksfall som kräver evakuering eller hemsändande av resenär vilar betalningsansvaret helt och hållet hos resenären själv.

Vissa aktiviteter kan medföra ett risktagande även om vi självklart tagit fram aktiviteter och resrutter med säkerhet i fokus. Green Owl Travel kan dock inte ställas till svars för eventuella skador som uppkommer vid deltagande i olika aktiviteter.

Avbokning
Behöver du av någon anledning avboka din resa tar vi ut en avbokningsavgift för detta. Avgiften är högre ju närmare avresan avbokningen sker.

Avbokning skall ske skriftligen med omedelbar verkan så snart hinder för resa uppkommit. Om avbokningen sker mer än 50 dagar innan beräknad avresa skall en kostnad av 10 % av resans totalpris erläggas. Sker avbokningen mindre än 50 dagar före beräknad avresa sker ingen återbetalning, vilket betyder att kunden har ett betalningsansvar för hela resans kostnad. Om avbokningen sker mindre än 50 dagar före avresa och slutbetalning ännu ej skett, skall resterande belopp betalas in omedelbart till Green Owl Travel. Ingen återbetalning sker om delar av resan ej utnyttjas. Återbetalning sker inte heller till kunder som väljer att inte avsluta resan enligt planering, oavsett skäl.

Bokning av våra utflykter i Dalarna anses som bindande när ni erhållit svar om plats från oss. Ingen återbetalning sker efter bekräftelse. Green Owl Travel äger rätten att avboka en aktivitet med anledning av otjänligt väder, för lågt deltagande eller annan oväntad händelse. Om vi tvingas avboka aktiviteten betalas självklart hela kostnaden tillbaka.

Avresemeddelande
I god tid före avresa skickar vi dig ett avresemeddelande med information, fakta, tider, adresser och kontaktuppgifter som du behöver inför resan. Alla meddelanden skickas ut via e-post varför det är viktigt att du meddelar oss om du byter e-post. Du är som kund skyldig att kontrollera att uppgifter i bokningsbekräftelse och avresemeddelande stämmer. Eventuella felaktigheter måste meddelas omedelbart.

Betalning
Det finns flera möjligheter att betala hos oss. Du kan till exempel välja att betala via bankgiro eller postgiro, uppgifter får du när du bokar. Våra dagsutflykter kan oftast också betalas med kort på plats (vi använder oss av iZettles säkra betalningssystem) eller kontant (vänligen ha jämna pengar). Du väljer själv om du önskar ett kvitto i handen eller via e-post.

Fördrar du att betala din utlandsresa med kort, till exempel för att kunna omfattas av reseförsäkring via ditt betalkort, hänvisar vi till tjänster som tillhandahålls av företag som till exempel Billhop eller Betalo. Du kan också höra med din bank hur du kan betala via dem och ändå omfattas av reseförsäkringen. Fakturan skickas till dig via e-post.

Bokning
Intresseanmälan och bokning skall ske till info@greenowltravel.com. Vi kontaktar er så snart vi kan för att följa upp kontakt, ge information och fullfölja bokning enligt era önskningar.

Bokning av utlandsresor anses vara definitiv först när Green Owl Travel erhållit en deposition om 30 % av resans totalpris per person. Observera att slutbetalning skall ske senast 45 dagar före resans beräknade avgång. Sker anmälan senare än 45 dagar innan tänkt avresa skall hela resans pris vara Green Owl Travel till handa senast 24 timmar från bokningstillfället.

Gällande guidade turer och aktiviteter som Green Owl Travel arrangerar i Dalarna anses bokningen vara bekräftad först när ni erhållit ett svar om att plats finns. Observera att bokning av aktivitet är bindande om plats erbjuds.

Bokningsavgift
Bokningsavgiften är en delbetalning av resan. Först när denna betalats in, enligt gällande tidsregler, och ni fått en bokningsbekräftelse anses resan/ aktiviteten vara bokad.

Bokningsbekräftelse
Så snart bokningsavgift har inkommit till Green Owl Travel anses resan/ aktiviteten vara bokad och en bokningsbekräftelse skickas ut.

Förlängning av resa
Det finns möjlighet att förlänga resan med valfritt antal dagar för till exempel mer sol & bad, fler safariturer eller mer sightseeing. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

Vid förlängning av resa ingår inte transport till destinationen eller transfer till flygplats inför hemresa. Båda går dock att beställa som tillägg.

Inställd resa/ aktivitet
Green Owl Travel äger rätten att ställa in en resa före avgång på grund av för få deltagare eller annan anledning som gör resan eller aktiviteten olämplig. I en sådan situation återbetalas hela kostnaden för resan eller aktiviteten till resenärerna.

Green Owl Travel kan dock aldrig stå skyldig för utgifter så som flygbiljetter, visum eller andra reserelaterade kostnader.

Kvalité och kunskap
Vi är måna om att hela tiden hålla hög kvalité på våra resor och aktiviteter och handplockar därför alltid våra samarbetspartners.

Kundutvärdering
Vi är måna att våra resor hela tiden håller hög kvalité, men strävar ändå efter att hela tiden förbättra våra resor och aktiviteter. På grund av detta är det viktigt för oss att få reda på vad du som resenär tycker. Efter varje aktivitet och resa skickar vi ut ett mindre frågeformulär via e-post som bara tar några minuter att besvara. För att kunna förbättra våra resor och planerandet av framtida utbud vore vi därför tacksamma om ni kan ta er tid att besvara frågorna och skicka till oss.

Pass
Du är som resenär själv skyldig att hålla dig uppdaterad angående gällande passregler och ha de handlingar, giltigt pass och eventuellt visum, som krävs för resan. För flera länder krävs till exempel att ditt pass är giltigt minst 6 månader efter planerat hemresedatum. Kontrollera att ditt pass är giltigt inför resan och beställ annars nytt i god tid.

Personlig service
När ni bokar och reser med oss ingår alltid personlig rådgivning och service. Vi ger er gärna tips och råd inför er resa och finns tillgängliga när ni behöver.

Reklamation
Eventuella felaktigheter i aktivitet eller resa ska påtalas direkt på plats till ansvarig person så att vi i möjligaste mån kan göra ändringar omedelbart. Krav på återbetalning ska ske skriftligen till Green Owl Travel senast två veckor efter hemkomst.

Reseförsäkring och avbeställningsskydd
Green Owl Travel råder alla sina kunder att teckna en privat reseförsäkring. Kontrollera med ert försäkringsbolag om reseförsäkring ingår i hemförsäkringen eller om ni behöver teckna en särskild försäkring. Även avbeställningsskydd rekommenderas ifall en situation uppstår då ni av någon anledning behöver avbeställa resan. Betalar ni resan med ett kreditkort kan avbeställningsskydd ingå via kortet, kontakta er bank för att höra vad som gäller.

Resegaranti
När du köper en resa av Green Owl Travel är din trygghet som kund garanterad genom svensk konsumentlagstiftning, i form av paketreselagen och resegarantilagen. Vi har ställt erforderliga resegarantier hos Kammarkollegiet enligt den så kallade resegarantilagen. Den innebär att om resan blir avbruten eller inställd kan ersättning utbetalas via resegarantin. Läs gärna mer om resegaranti på Kammarkollegiets hemsida eller kontakta dem på telefon 08-700 08 00.

Reservation för prisändring
Green Owl Travel äger rätten att höja resans slutpris om märkbara ökningar av kostnader skett till följd av ändrad valutakurs, höjning av skatter eller andra avgifter. Prishöjningen meddelas alltid innan slutbetalning skall ske.

Resevillkor
Läs mer om våra allmänna och särskilda resevillkor här.

Slutbetalning av utlandsresa
Slutbetalning av utlandsresa skall vara Green Owl Travel till handa senast 45 dagar före avresa. Om slutbetalning inte sker i tid avbokas resan automatiskt. Observera att ni dock oftast ändå är betalningsskyldiga om resan inte avbokas enligt gällande villkor.

Specialkost
Om du har särskilda behov eller önskemål angående kost måste dessa meddelas direkt vid bokning så att vi i god tid kan förmedla informationen vidare.

Vaccinationer
Vi ber dig kontakta en vaccinationsmottagning eller din hälsocentral för personlig rådgivning och information om vilka vaccinationer som gäller för just dig.

Visum
Du är som resenär själv skyldig att hålla dig uppdaterad angående gällande visumregler och ha de handlingar, giltigt pass och eventuellt visum, som krävs för resan. För många länder krävs visum, för andra inresetillstånd. Oftast är det enkelt att ansöka om visum, men om ni känner att ni önskar hjälp med att ansöka kan ni bland annat vända er till Visumservice. Under fliken Våra resor och respektive resmål finns information om vilka visumregler som gäller just nu. Det är dock alltid resenärens skyldighet att hålla sig uppdaterad vid ändringar. Green Owl Travel reserverar sig för alla ändringar av visumregler.